Bruksparken

Bruksparken - tyck till!

Kimitoöns kommun samlar in idéer för utveckling av Bruksparken i Dalsbruk. Svarstiden går ut 31.12.2018. Planeringen av parken påbörjas år 2019.

Hurdan park skulle du vilja ha? Du kan förutom idéer gällande parken lämna in förslag gällande hela centrumområdet.


Delta i idéstadiet via Dinasikt.fi

Länk: