Lupapiste-logo-rgb-l

Vi övergår 1.1.2018 till 100 % elektronisk lovhantering. Ansökningarna lämnas elektroniskt via Lupapiste.fi tjänsten.

Om du inte har tillgång till dator, e-post eller bankkoder så kan lovansökan fyllas i elektroniskt på tillsynsenheten (Malmvägen 2, 25900 Dalsbruk)