Hälsoinspektören

Miljöhälsovårdens viktigaste delområden är livsmedelstillsyn, tillsyn över inomhusluft i bostäder och offentliga lokaler, övervakning av hushålls- och badvatten, produktsäkerhetstillsyn, övervakning enligt tobakslagen, tillsyn över miljöhygien, veterinärvård, djurskydd, tillsyn av tillverkning och lagerhållning av kemikalier.

Miljöhälsovården ordnas i samarbete med Lundo kommun.

Kontaktuppgifter: Tiina Torkkeli-Pitkäranta, hälsoinspektör, tfn 050-598 0578
Brusabyvägen 2
25700 KIMITO
etunimi.sukunimi@lieto.fi

Lundo kommun, Miljöhälsovård, tfn 02 4873 3481
Se mera information på Lundos webbsida

www.lieto.fi