14.6.2018, Dragsfjärdin itäisen saariston rantaosayleiskaavamuutoksen tilanne

Ilolla voimme nyt todeta, että 11 vuoden työn jälkeen kaavamuutos on hyväksytty valtuustossa 28.5.2018. Jäljellä on vielä valitusaika joka päättyy heinäkuun lopussa.

Maanomistajat saavat pöytäkirjaotteen valitusoikeudella. Jos valituksia ei tule jotka koskevat koko kaavaa niin kaava saa lainvoiman kun valitusaika on umpeutunut. Jos valituksia tulee jotka koskevat jotain tiettyä aluetta niin kaava voi silti saada lainvoiman muilta osin, ja kaavaan jää silloin ”reikä” valitusta koskevaan alueeseen.

Kaavoitusyksikkö toivottaa kaikille mukavaa kesää ja toivoo että voitaisiin syksyllä alkaa myöntämään teille rakennuslupia uuden kaavan mukaan.

Huom! Kaavakartta ei ole vielä lainvoimainen joten siihen voi tulla muutoksia!

Kaava jota viedään hyväksyttäväksi:
Kaavakartta
Kaavamerkinnät

Hitis kaavakartta SR kohteet
Rosala kaavakartta SR kohteet

Kaavaselostus
Liite 1 Maakuntakaava
Liite 2 rakennushistoriallisesti arvokkaat kohteet, kartta
Liite 3 rakennushistoriallisesti arvokkaat kohteet, luettelo
Liite 4 Luontoselvitys 2010
Liite 4-1 Luontoselvityksen täydennys 2016
Liite 4-2 arvio kaavan vaikutuksista Natura 2000-suojelualueisiin
Liite 5 Muinaismuistot
Liite 5-1 kiinteiden muinaismuistojen selvitys 2016
Liite 6 muistio työneuvottelusta Biskopsön sisävesien rakennusoikeuteen liittyen
Liite 7 mitoitustaulukko, Biskopsön sisävesien osalta
Liite 8 muutettava rantaosayleiskaava (Dragsfjärdin itäinen saar. 1998 Voimassa olevat kaavat sivulta)
Liite 9 kiinteistötaulukko
Liite 10 luonnonsuojelualueet
Liite 11 OAS
Liite 12 vastine luonnos
Liite 13 vastine ehdotus
Liite 14 ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelun muistio
Liite 15 II ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelun muistio
Liite 16 vastine ehdotus II
Liite 17 työneuvottelu Lökholmenin saaren rakennuspaikoista, muistio
Liite 18 työneuvottelu Furuholmenin saaren rakennuspaikoista, muistio
Liite 19 Furuholmenin saaren maastokäynnin muistio ja luontotyypit
Dragsfjärdin itäisen saariston rantaosayleiskaavan muutos

Hyväksyminen:

Kunnanvaltuusto 28.5.2018 §19
Kunnanhallitus 25.4.2018 §41
Tekninen lautakunta 24.4.2018 §41

Ehdotus II nähtävillä: 13.4.–14.5.2017

Ehdotus nähtävillä: 17.12.2015–12.2.2016

Luonnos nähtävillä: 26.6.–30.9.2014

Luonnos nähtävillä: 1.9.–1.10.2011

Kaavoituspäätös: 15.12.2005

Kemiön rantayleiskaavamuutos koskien kiinteistöjä 322-405-1-100, 322-405-1-114-M601 ja 322-453-7-6

Hyväksyminen:

Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus
Tekninen lautakunta

Ehdotus nähtävillä:

Luonnos nähtävillä: 21.6 - 5.7.2018               Kuulutus
Kaavaluonnos
Kaavaselostus

Kaavoituspäätös: 5.6.2018 §55

Dragsfjärdin läntisen saariston rantaosayleiskaavamuutos koskien kiinteistö 322-519-1-67

Hyväksyminen:

Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus
Tekninen lautakunta

Ehdotus nähtävillä:

Luonnos nähtävillä: 21.6 - 5.7.2018               Kuulutus
Kaavaluonnos
Kaavaselostus

Kaavoituspäätös: 5.6.2018 §55