Poikkeaminen ja suunnittelutarveratkaisut

Poikkeamisluvan ja suunnittelutarveratkaisun käsittelyaika on 2-4 kuukautta, ja hakemukset käsitellään siinä järjestyksessä kun ne saapuvat kuntaan.

Päätös on voimassa 2 vuotta ja sinä aikana pitää hakea rakennuslupa hankkeelle.

Olemme 1.1.2018 lähtien siirtyneet sähköiseen lupakäsittelyyn 100-%:sesti. Hakemukset jätetään sähköisesti Lupapiste.fi palvelun kautta.

Jos sinulla ei ole käytettävissä tietokonetta, sähköpostia tai pankkitunnuksia niin lupahakemuksen voi täyttää sähköisesti kaavoitusyksikössä (Vretantie 19, 25700 Kemiö).

Hakemukseen liitetään asemapiirros mittakaavassa 1:500 tai 1:1000, pätevän suunnittelijan laatimana Suomen rakentamismääräyskokoelman A1-2 mukaan. Asemapiirroksesta tulee käydä ilmi mm. mahdollisten olemassa olevien rakennusten sijainti ja suunnitellun rakennuksen sijainti, mahdolliset vesi- ja jätevesijohdot sekä jäteveden käsittelyjärjestelmä, pihamaajärjestelyt, viralliset merkinnät, ilmansuunta, korkeuskäyrät sekä rakennuspaikan ympäristö.

Hakemukseen liitetään asemapiirroksen lisäksi virallisesti todistetut, korkeintaan 6 kuukautta vanhat lainhuutotodistus (tai kauppakirja), kiinteistörekisterikartta ja kiinteistörekisteriote. Kunta voi liittää asiakirjat maksua vasten (18 euro/kpl). Kunta liittää virallisesti todistetun kaavaotteen maksua vasten (25 euro).

Kunta voi hoitaa naapurin kuulemiset maksua vasten (50 euro/kpl). 

Hakemukset paperimuodossa

Hakemuksia voi vielä jättää myös paperimuodossa, mutta sähköinen asiointi on sujuvampaa. Paperisena tulleet hakemukset siirretään Lupapisteeseen kunnan toimesta. Täytä hakemuslomake ja lähetä se naapurinkuulemisten sekä mahdollisten muiden asiakirjojen mukana osoitteeseen:

Kemiönsaaren kunta
Kaavoitusyksikkö
Vretantie 19
25700 Kemiö

Asemapiirros laadittu ylempänä ohjeen mukaisesti lähetetään pdf-muodossa osoitteeseen plan@kimitoon.fi.

Hakemuslomake
Naapurinkuuleminen