Jätehuoltolautakunta

Kunnan jätehuollon viranomaistehtäviä hoitaa Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta.

Lautakunnan valmistelevana ja toimeenpanevana tahona toimii Turun kaupungin ympäristötoimi. Esittelijänä lautakunnan kokouksissa toimii ympäristönsuojelujohtaja. Lautakunnalla on kaksi jätehuoltoasiamiehen virkaa sekä yksi toimihenkilö. Toimipiste sijaitsee Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimistossa, osoitteessa Puolalankatu 5 (2. kerros), Turku.

Yhteystiedot:

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta
PL 355, 20101 TURKU
jatehuoltolautakunta@turku.fi

Jätehuoltoasiamies:

Satu Ojala
puh. 044 727 6827

Lautakunta laatii alueelleen jätehuoltomääräykset, antaa jätelakiin ja jätehuoltomääräyksiin perustuvia yleisiä määräyksiä, hyväksyy kotitalouksien jätehuoltotaksan ja maksut sekä antaa jätehuoltoon liittyviä lausuntoja muille viranomaisille. Lautakunta valvoo päätöstensä noudattamista ja jätehuollon toimivuutta. Jätehuoltomaksuja koskevat muistutukset osoitetaan jätehuoltolautakunnalle.

https://www.lsjh.fi/fi/asiointi/lounais-suomen-jatehuoltolautakunta/

Jätehuoltolautakunnan nettisivut (Turun kaupungin sivut) 

Jätehuoltolautakunnan pöytäkirjat


8821024-origpic-dbf9eb