Kuulutukset

25.5.2018 Rakennustarkastajan päätökset

Rakennustarkastaja on tehnyt seuraavat päätökset.

Lue lisää


23.5.2018 Kemiönsaaren Veden kalataloudellisen tarkkailuohjelman hyväksyminen vuodesta 2018 eteenpäin

Esityksen on laatinut Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy.

Lue lisää


18.5.2018 Ympäristösuojelulain mukainen päätös

Asia: Mathildedalin jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettaminen ja ympäristöluvan rauettaminen, Salo

Lue lisää


16.5.2018 Rakennustarkastajan päätökset

Rakennustarkastaja on tehnyt seuraavat päätökset.

Lue lisää2.5.2018 Kaxjälan ranta-asemakaavamuutos II

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 24.4.2018 päättänyt aloittaa Kaxjälan ranta-asemakaavamuutoksen II laatimisen koskien kiinteistöjä 322-499-4-6 och 322-499-4-57, sekä asettaa kaavaluonnoksen ja osallistumis-ja arviointisuunnitelman nähtäville 3.5 – 4.6.2018 väliseksi ajaksi.

Lue lisää


2.5.2018 Tekninen lautakunta on myöntänyt seuraavat poikkeamiset

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 24.4.2018 tehnyt seuraavat päätökset. Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 2.5.2018, jolloin päätökset katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätökset ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä kaavoitusyksikössä. Valitusaika umpeutuu 1.6.2018.

Lue lisää


24.4.2018 Rakennus- ja ympäristövalvontalautakunnan päätökset

Rakennus- ja ympäristövalvontalautakunta on tehnyt seuraavat päätökset.

Lue lisää


9.4.2018 Ehdotus Varsinais-Suomen ja Satakunnan merkittäviksi tulvariskialueiksi

...sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien ja ympäristöselostuksen valmistelu

Lue lisää