paint

Kulttuuriavustukset

Toiminta-avustus ammatillisille ja/tai isoille kulttuurijärjestöille 

 1. Toiminta-avustus voidaan myöntää isoille tapahtumille ja festivaaleille ja/tai suurten kulttuurijärjestöjen järjestämä ammatilliselle kulttuuritoiminnalle Kemiönsaarella.
 2. Avustus haetaan kunnan sähköisellä hakemuslomakkeella. Hakemukseen liitetään vapaamuotoinen hakemus. 
 3. Hakemukseen liitetään toimintavuoden toimintasuunnitelma sekä talousarvio.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta vahvistaa toiminta-avustusten hakuaika vuosittain. 

Vuoden 2018 hakuaika: 1-19.1.2018

Toiminta-avustus yleiseen kulttuuritoimintaan 

 1. Toiminta-avustus voidaan myöntää Kemiönsaaren kunnassa kulttuuritoiminta harjoittaville rekisteröidyille yhdistyksille. 
 2. Hakemukseen tulee liittää toimintasuunnitelma ja budjetti. Edellisvuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus on lähetettävä kunnalla ennen myönnetyn avustuksen maksamista. 
 3. Toiminta-avustuksia haetaan kunnan sähköisellä hakemuslomakkeella.

Kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunta suosii yleishyödyllistä kulttuuritoimintaa ja yleishyödyllisiä kulttuuriprojekteja jotka tapahtuvat Kemiönsaarella ja suosivat Kemiönsaaren kuntalaisia. 

Toiminta-avustus myönnetään kulloisenkin vuoden toimintasuunnitelmaan sisältyvään toimintaan.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta vahvistaa toiminta-avustusten hakuaika vuosittain. 

Vuoden 2018 hakuaika: 1.3-3.4.2018

Projektiavustus tiettyyn kulttuurihankkeeseen 

 1. Projektiavustus voidaan myöntää taide- ja kulttuuritapahtumien järjestämiseen sekä sellaisten taide- ja kulttuuriprojektien toteuttamiseen, joita voidaan pitää kertaluonteisina. 
 2. Hakemukseen on aina liitettävä projektisuunnitelma sekä budjetti/kustannusarvio. Projekti- avustuksesta maksetaan pääsääntöisesti vähintään puolet kulttuuri- ja vapaa-ajan päätöksen jälkeen. Lopullinen osuus maksetaan jälkikäteen, kun avustuksen saaja on jättänyt kunnalle projektista raportin. 
 3. Toiminta-avustuksia haetaan kunnan sähköisellä hakemuslomakkeella.

Kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunta suosii yleishyödyllistä kulttuuritoimintaa ja yleishyödyllisiä kulttuuriprojekteja jotka tapahtuvat Kemiönsaarella ja suosivat Kemiönsaaren kuntalaisia.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta vahvistaa toiminta-avustusten hakuaika vuosittain. 

Vuoden 2018 hakuaika: 1.3-3.4.2018

Yleiset säännöt 

 • Hakemus on huolellisesti täytetty ja palautettu ajoissa
 • Hakemus sisältää selkeän suunnitelman ja realistisen budjetin, jossa tulot ja menot 
 • ovat tasapainossa
  Avustus käytetään sen kalenterivuoden aikana, jolle se on myönnetty
 • Avustustaeimyönnetätakautuvasti
 • Ensisijaisesti voittoa tavoittelevia hankkeita ei tueta
 • Matkoja ja hankintoja ei ensisijaisesti tueta 
Hakulomakkeisiin