IMG_3374_SC

Sosiaalipalvelut

Sosiaalipalveluihin kuuluvat: 

  • perhepalvelut (auttaa ja tukee lapsiperheitä arjessa pärjäämisessä ja pulmatilanteissa)
  • perheneuvonta (auttaa ja neuvoo lasten kasvatukseen, parisuhteeseen, perhe-elämään, vanhempien jaksamiseen liittyvissä kysymyksissä)
  • lastensuojelu (auttaa lapsia joiden olosuhteet tai oma käytös uhkaavat vaarantaa heidän hyvinvointinsa tai terveytensä eivätkä muut perheille suunnatut palvelut riitä)
  • huoltajuusasiat (palveluun kuuluvat isyysasiat, elatusasiat, tapaamissopimukset, adoptioasiat)
  • kuljetuspalvelu (vammaispalvelulain tai sosiaalipalvelulain perusteella myönnettävät kuljetukset)
  • vammaispalvelut (palvelua kunnan peruspalveluiden lisäksi vastaamaan vamman tai pitkäaikaisen sairauden vuoksi aiheutuneita tarpeita, mm. kodin muutostyöt)
  • riippuvais- ja päihdehuolto (päihdetyö ja eri riippuvaisuuksien hoidon tukimuodot)
  • toimeentulotukiasiat (täydentävän ja ennaltaehkäisevän toimeentulotuen myöntää kunta, perustoimeentulotukea haetaan Kelalta)
  •  työllistämispalvelut (työllistämiseen, aktivointiin, kuntoutukseen, elämänhallintaan tähtäävää tukea)
  • pakolaisvastaanotto (kuntaan muuttaneiden pakolaisten kotouttaminen ja hyvinvointi)

Apua ja tukea elämään saa myös Kemiönsaaren Seurakunnalta.