Hoitopaikan hakeminen

Päivätoiminta
  • päiväkäynti palvelukodissa, edestakainen kuljetus, ateria sekä päivän ohjelma

Kotihoito (haetaan puhelimitse)

  • asut kotona ja hoitaja käy luonasi

Palveluasuminen
  • oma kotihoitaja on paikalla päivisin, iltaisin henkilökunta kiertää osastojen välillä
  • omaa henkilökuntaa ei ole paikalla öisin

Tehostettu palveluasuminen

  • hoitohenkilökuntaa on paikalla vuorokauden ympäri


Vanhainkoti

  • ympärivuorokautista hoitoa vain lääkinnällisin perustein