Kungörelser

19.11.2018 Byggnadsinspektörens beslut

Byggnadsinspektören har gjort följande beslut.

Läs mera


19.11.2018 Kungörelse gällande kartläggning och klassificering av grundvattenområden

Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) i Egentliga Finland har granskat klassificeringen och avgränsningen av grundvattenområden i Kimitoöns kommuns område i enlighet med 2 a kap. 10 a–d § i lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen (1299/2004).

Läs mera


16.11.2018 Kungörelse om framställning angående förbud och begränsning enligt sjötrafiklagen

Utfärdande av förbud mot att framföra farkost mellan Idskärskubb och Dalsbruksleden (8,0 m) i farleden Idskär–Dalsbruk, då farleden är isbelagd.

Läs mera


15.11.2018 Kungörelse om framställning angående förbud och begränsning enligt sjötrafiklagen

Utfärdande av förbud mot att framföra farkost mellan Attu och Högsåra i farleden Kasnäs-Höglan-Attu, då farleden är isbelagd.

Läs mera


29.10.2018 Beslut enligt vattenlagen

Caruna Ab, anläggande av en elkabel i Bastuviken mellan Lappdal-Bergsböle och tillstånd till förberedande arbeten.

Läs mera09.11.2018 Byggnadsinspektörens beslut

Byggnadsinspektören har gjort följande beslut.

Läs mera25.10.2018 Beslut enligt vattenlagen

Caruna Ab, anläggande av en elkabel i Svartträsket och tillstånd till förberedande arbeten.

Läs mera


29.08.2018 Vatten- och miljötillståndsansökan

Odling av fisk i nätbassänger i havet i sundet mellan Stora och Lilla Granholmen och vinterförvaring av fisk i nätbassänger på området mellan Kasnäslandet och Djurholmen.

Läs mera


31.05.2018 UPPBÅDSKUNGÖRELSE

Uppbåd för år 2000 födda i Kimitoön, tisdagen den 21:a augusti 2018 kl. 10.00 i ämbetshuset i Dalsbruk.

Läs mera