Bidrag

5-21.11.2018

Föreningar kan årligen ansöka om bidrag av kultur- och fritidsnämnden, näringslivsnämnden samt från omsorgsavdelningen.

Kultur- och Fritidsnämnden i Kimitoön lediganslår följande bidrag för registrerade föreningar med Kimitoön som hemort att sökas under tiden 5-21.11.2018: 

1) Planbidrag för idrottsföreningar

2) Kartbidrag för idrottsföreningar

3) Motionsbane bidrag för idrottsföreningar

4) Utbildningsbidrag för medborgarorganisationer 

Ansökningarna skickas med elektronisk ansökningsblankett till Kultur- och Fritidsnämnden i Kimitoöns kommun, Vretavägen 19, 25700 KIMITO. Ansökningarna bör vara inlämnade senast onsdagen den 21.11.2018. Ansökningstiden är bindande och senare ankomna ansökningar beaktas inte. Ansökningsblankett samt principer angående bidragen finns lägre ner på denna sida. Mera information fås av fritidschef Bo-Eric Ahlgren tel. 4260 211.

Fotboll

E-blanketter

Bidragsanvisningar


Mer information om kultur- och fritidsnämndens bidrag:

  • Bosse Ahlgren (förnamn.efternamn@kimitoon.fi)
  • Hanna Mehtonen-Rinne (förnamn.efternamn@kimitoon.fi)

Mer information om näringslivsnämndens bidrag:

  • Gunilla Granberg (förnamn.efternamn@kimitoon.fi)

Mer information om omsorgsavdelningens bidrag:

  • Lilian Nordell (förnamn.efternamn@kimitoon.fi)