Kulturapotektet

Kulturapoteket förmedlar kulturaktiviteteter och upplevelser för seniorer. 

Apotekets kulturpiller piggar upp och skapar glädje i vardagen för äldre på åldringshem, dagcenter och bäddavdelningar. De passar även andra grupper av seniorer och personer med funktionshinder.

Evenemang och utställningar

Det finns ett stort utbud av evenemang, utställningar och aktiviteter som passar som uppiggande kulturpiller. Information om en del finns här, men följ också med händelsekalender och annonsering. Några evenemang och aktiviteter är gratis, för andra uppbärs avgift och vid några har kulturvän (följeslagare) fritt inträde.

Boka kulturpiller

Du kan boka din pillerkur och komma överens om alla praktiska arrangemang direkt med ifrågavarande konstnär.

 • Danspiller. Ett danspiller ger glädje och stimulans genom dans och rörelse. Marianne Petters ger danspiller enligt överenskommelse på åldringshem, dagcenter mm.
 • Keramikpiller. Keramikpiller eller lerterapi intas i små grupper som en gångs injektion eller en superkur på några gånger.

  Lerterapin ges av keramiker Helena Laakkonen.
 • Färgpiller. Ett färgpiller sätter fart på fantasin och piggar upp vardagen. Färgpiller kan innehålla olika teman och tekniker enligt var och ens förmåga.
  Pia Holm står för färgterapin.
 • Musikpiller. För att pigga upp, men också skänka harmoni intar vi en energikur av gamla kära sånger. Musikstunden passar för alla, både för de som vill sjunga me doch de som bara vill lyssna. Musikpillerstunden hålls av och bokas med Kaj Kulla, tfn 045 261 8596.
 • Minnespiller. Åldringshem och pensionärsgrupper kan låna Sagalunds minneskappsäckar. I minneskappsäckarna finns föremål som hänför sig till olika årtionden, 1930-1950-talet, vilka väcker minnen och berättarlust bland deltagarna.
  En Sagalund volontär kan komma med och leda diskussion om innehållet.
  Kappsäckarna kan beställas från Sagalund, tfn 02 421 738.
 • Sagopiller. Bjud in gäster från barndomens sagovärld! De från Elsa Beskows barnböcker bekanta Tant Brun, Tant Grön och Tant Gredelin kan ni bjuda på besök. Tillsammans minns vi gågna tiders barnlitteratur och tanterna läser Beskowdikter.
  Besöket räcker ca 45 minuter och bokas via Sagalunds museum, tfn 02 421 738.

Kostnad

Kostnaderna är beroende på konstnärens arvode, programmets längd och innehåll.
För kulturaktiviteter inom vården kan man ansöka om bidrag från Svenska Kulturfonden.

Vill du erbjuda kulturpiller?

Du, konstnär eller kulturarbetare, som vill erbjuda kulturpiller för seniorer, sänd gärna info till kultursekreterare Hanna Mehtonen-Rinne.