IMG_3432_SC

Familjeservice

Familjeservicen erbjuder barnfamiljer hjälp och stöd i olika livssituationer. Familjeservicens mål är att familjerna skall klara sig i olika livssituationer och därför försöker vi erbjuda hjälp i ett så tidigt skede som möjligt. Genom familjeservicen främjas barnets/den ungas uppväxt, utveckling och välfärd samt ges stöd i föräldraskapet. Servicen är behovsprövad och utvärderas alltid tillsammans med familjen. Verksamheten baserar sig på Socialvårdslagen. Inom ramen för socialvårdslagen har familjerna möjlighet att få olika stödformer, bl.a.:

  • Hemservice
  • Familjearbete
  • Stödfamilj
  • Stödperson
  • Gruppverksamhet

Stödformerna kan även vara andra som skräddarsys tillsammans med familjen, för att familjen skall klara av det dagliga livet.

Gruppverksamhet, föreningar och evenemang!