Sök

Med sökordet Lediga jobb hittades 6 dokument.
Nedan sökresultaten 1-6.

... för idrott och motion 2018-19 Brukshallen i Dalsbruk, Amosparkens gymnastiksal och Skolcentrets gymnastiksal i Kimito är för läsåret 2018-2019 lediganslagna att sökas av föreningar eller personer senast torsdagen den 21.6.2018 Läs mera Ullas cykelutfärder Ullas cykelutfärder arrangeras varje måndag under tidsperioden 7.5-18.6.2018. Läs mera Egentliga Finlands cykelkampanj...
Lediga jobb Kom till Åbolands skärgård, till Kimitoön! Vi är en framåtsträvande, tvåspråkig skärgårdskommun med 6 800 invånare. Framtida livskraft och välmående invånare är vårt gemensamma uppdrag. Vi tror på ett öppet, aktivt och utvecklande arbetssätt. Personalens välbefinnande är något som vi tar på allvar - våra cirka 600 anställda rankar årligen sin arbetstrivsel högt. Kimitoöns...
... kommunens olika enheter  möjliggör förberedelse för kommande totalrenoveringar (att underhålla byggnader i sådant skick som tjänsterna förutsätter) och  möjliggör en jämförelse av andra alternativa sätt att anskaffa lokaler. Inför budget 2018 har hyrorna uppdaterats tillsammans med sakkunnighjälp av företaget Trellum Consulting Oy. I bestämningen av hyrorna har även beaktats den...
... egen budget (Archipelago Partnerships, RIBS, DefenceArch) - Dessutom planeras ett antal mindre projekt relaterade till Finland100-jubileet (totalkostnad 15.000 euro) Som helhet beräknas enhetens projektverksamhet leda och administrera fyra huvudprojekt under 2016. FÖRÄNDRINGAR I OMVÄRLDEN 2017-2019 Kimitoöns kommun upphörde 2016 formellt att vara en kommun i akut strukturomvandling...
... hälsocentralens röntgen och jour. Hälsocentralsjukhusets Kimitoavdelning har fr.o.m. år 2016 25 platser för akut vård och Dalsbruk-avdelningen 20 platser för rehabiliterande vård. Till verksamhetens stödtjänster hör laboratorium, röntgen, fysioterapi, instrumentvård och akutvård. FÖRÄNDRINGAR I OMVÄRLDEN 2016-2018 Ur ett nationellt perspektiv sett, är hälso- och sjukvårdens mål är att...
... Genom ombyggnad av bostaden kan man vid behov förbättra hemmets tillgänglighet och säkerhet. Vanliga ändringar är till exempel avlägsnande av trösklar och badkar och installering av stödhandtag som gör det lättare att sätta sig och stiga upp. Stiftelsernas nuvarande bostadsutbud Kimitoöns kommun äger inga hyresbostäder, men inom kommunens område finns bl.a. ett flertal...