Sök

Med sökordet Motionskort hittades 3 dokument.
Nedan sökresultaten 1-3.

... längs vägen! Start från Kasnäs ca 20.15. Pris: Bussen 3 €, badhuset 4,50€ för barn samt pensionärer. 6,50€ för vuxna Vid frågor kontakta Fritidskansliet 02-4260210 Motionskort Kommunen erbjuder Long living-motionskort för invånare som är 13 år eller äldre. Motionskortet berättigar till rabatt på inträde hos företag som Kultur- och fritidsnämnden har avtal med. Avtalet gäller Kasnäs...
... och familjeförberedelse samt annan gruppverksamhet. 2. Förebyggande Mål: Engagera familjen i ett tidigt åtgärder kring rusmedel skede. Mätare: THL indikator om levnadsvanor. 3. Främjande av rörelse Mål: Barnen motionerar tillräckligt. och motion Bättre resultat än landets medeltal i move-testerna i åk 5 och åk 8. Mätare: THL indikator om motionsvanor samt move-tester. 4. Sporra alla barn...
... under bibliotekets öppettider . Uppgifter har aktuella blanketter som gäller kommunen broschyrer tar emot aktuella blanketter och ansökningar säljer Action-kort, motionskort, skolskjutsbiljetter har vattenflaskor till vattenprover handhar postning samt interna postgången m.m Servicerådgivningen informerar såväl kommuninvånare som personal. Kimitoön | Kemiönsaari