Siirry sisältöön

Varsinais-Suomeen 23 kunnan yhteinen työllisyysalue

Turku on yhdessä 22 muun varsinaissuomalaisen kunnan kanssa päättänyt Turun työllisyysalueen perustamisesta. Työllisyysaluetta koskeva yhteistoimintasopimus on toimitettu työ- ja elinkeinoministeriölle määräajassa tiistaina 31.10.2023. Turun työllisyysalueen väestöpohja on 420 000 asukasta ja työvoimapohja yli 200 000 henkeä. Työllisyysalue on Suomen kolmanneksi suurin Helsingin kaupungin ja Tampereen seudun työllisyysalueen jälkeen.(siirryt toiseen palveluun)

Turun työllisyysaluetta koskevan päätöksen taustalla on lakiuudistus, joka siirtää julkiset työvoimapalvelut kuntien järjestämisvastuulle 1.1.2025 alkaen. Samalla valtiolla tehtäviä hoitava henkilöstö siirtyy kuntien palvelukseen liikkeenluovutuksella. Uudistuksella halutaan parantaa osaavan työvoiman saatavuutta sekä nopeuttaa työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaamista.

Työllisyysalueen vastuukuntana toimii Turun kaupunki, jolle osa palveluista ja tehtävistä keskitetään. Palveluja tarjotaan jatkossa Valtion Virastotalon sijaan Yliopistonkatu 27:n toimipisteestä. Lakisääteisiä palveluja voivat tarjota myös muut työllisyysalueen kunnat. 

Lisätietoa tiedotteessa: