Siirry sisältöön

Kunnanvaltuuston päätökset 10.6.

Kemiönsaaren kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan maanantaina 10. kesäkuuta mm. seuraavista asioista:

Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen sekä henkilöstöraportti vuodelta 2023

Tarkastuslautakunta antoi tilintarkastuskertomuksen tiedoksi valtuustolle ja esitti, että
a) tilinpäätös vuodelta 2023 vahvistetaan
b) vastuuvapaus myönnetään luottamuselinten jäsenille ja toimialueiden johtaville viranhaltijoille, jotka ovat hoitaneet kunnan hallintoa ja taloutta tilikaudella 1.1.31.12.2023.

Perusopetuksen kehittämissuunnitelma

Kunnanhallitus esitti valtuustolle, että kehittämissuunnitelma 2026–2031 hyväksytään.

Uusi poliittinen organisaatio, välipäätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus esittää valtuustolle uuden poliittisen organisaation jatkovalmistelua seuraavien lähtökohtien pohjalta:

Ympäristöohjelman väliarviointi, Ilmastovahti

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus esitti valtuustolle, että
a) valtuusto merkitsee tiedoksi ympäristöohjelman väliarvioinnin Ilmastovahdin toimenpidekohtaisen raportin muodossa
b) uudelleen muotoiltu toimenpideluettelo hyväksytään ja sisällytetään Ilmastovahtiin c) ympäristöohjelman nimeksi päivitetään ”Ympäristö ja ilmasto-ohjelma 2022–2030”.

Kokouksen pöytäkirjan löydät myöhemmin täältä: