ARA-neuvonta

Korjausavustukset myöntää ARA.

Avustusta myönnetään nykyään ainoastaan ikäimisten ja vammaisten asuntojen korjauksiin sekä hissien jälkiasennuksiin ja esteettömyyttä edistäviin toimenpiteisiin.

Kunta antaa neuvontaa ARA-asioissa.