Kaavoitus

Kaavoituksesta vastaa kunnan tekninen osasto ja poliittisella tasolla viime kädessä valtuusto. Rakennusluvat käsittelee rakennusvalvonta ja tietyissä tapauksissa rakennus- ja ympäristövalvontalautakunta. Tekninen osasto ja poliittiset elimet säätelevät maankäyttöä ja rakentamista kunnan alueella.

  • Kaavalla päätetään eri toimintojen, kuten asuinalueiden, loma-asuntojen, työpaikkojen, viheralueiden ja liikenteen sijoittuminen kunnan alueella.
  • Kaavoitus jakaantuu eri kaavatasoihin: yleiskaavat, osayleiskaavat ja asemakaavat.
  • Kaava-alueiden ulkopuolella olevien alueiden rakennusluvat käsitellään erikseen, joko suoraan rakennusjärjestyksen mukaisesti tai suunnittelutarveratkaisun kautta. Menettelytapaan vaikuttavat muun muassa alueen asutusrakenne, infrastruktuuri ja ympäristötekijät.

Kirsti Virkki
Kaavoitusarkkitehti
02 4260 880
040 670 0601
Heidi Lindén
Toimistosihteeri
02 4260 817
040 759 2828