Brinkkullan asemakaava

Hyväksyminen:

Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus
Tekninen lautakunta

Brinkkullan asemakaava-alueen rakentamistapaohjeet, ehdotus nähtävillä: 29.11.-30.12.2018
Kuulutus
Rakentamistapaohjeet

Ehdotus nähtävillä: 8.3-8.4.2018
Kaavaehdotus
Kaavaselostus

Luonnos nähtävillä: 10.11.–11.12.2016

Kaavoituspäätös: 26.1.2015


Dragsfjärdin kirkonkylän asemakaavamuutos, korttelit 338, 339, 340 ja VP-alue

Hyväksyminen:

Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus
Tekninen lautakunta

Ehdotus nähtävillä: 4.1.-3.2.2019
Kuulutus
Kaavaluonnos
Kaavaselostus

Luonnos nähtävillä: 28.9 - 29.10.2017       
Kaavaluonnos
Kaavaselostus

Kaavoituspäätös: 22.5.2012

Kasnäsin asemakaavamuutos

Hyväksyminen:

Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus
Tekninen lautakunta

Ehdotus nähtävillä: 8.2-11.3.2018
Kaavaehdotus
Kaavaselostus
Maisemaselvitys
Luontoselvitys
Arkeologinen inventointi
Rakennusinventointi


Uusi kaavarajaus:
tl 12.12.2017 §133
Uusi rajaus (pohjoinen alue on Rantasalo on poistettu)
 

Luonnos nähtävillä: 4.6.–31.7.2015

Kaavoituspäätös: 21.8.2012

Tekninen lautakunta on 28.4.2014 § 73 päättänyt lopettaa tuulivoimasuunnittelun Kasnäsissa.

Valsverksholmenin asemakaavamuutos

Hyväksyminen:

Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus
Tekninen lautakunta

Ehdotus nähtävillä:
 

Luonnos nähtävillä: 31.3.–30.4.2016

Kaavoituspäätös: 23.2.2015