3.8.2018, Dragsfjärdin itäisen saariston rantaosayleiskaavamuutos viivästyy edelleen

Valitettavasti joudumme ilmoittamaan että kaavamuutoksesta on jätetty valitus, joka vastustaa RA rakennusoikeuden korottamista kauttaaltaan. Tämä tarkoittaa että koko kaava joutuu kokonaisuudessa jäämään odottamaan Turun hallinto-oikeuden päätöstä asiassa.

Kaksi muutakin valitusta jätettiin kaavasta, mutta ne koskevat pienempiä alueita. Kunnanhallitus antaa lausuntonsa valituksista kokouksessaan 27.8, hallinto-oikeuden käsittely kestänee noin vuoden.

Kaavoitusyksikkö pahoittelee uutta viivästystä, muutenkin jo todella pitkään venyneessä kaavoitusprosessissa.

Huom! Kaavakartta ei ole vielä lainvoimainen joten siihen voi tulla muutoksia!

Kaava josta on valitettu:
Kaavakartta
Kaavamerkinnät

Hitis kaavakartta SR kohteet
Rosala kaavakartta SR kohteet

Kaavaselostus
Liite 1 Maakuntakaava
Liite 2 rakennushistoriallisesti arvokkaat kohteet, kartta
Liite 3 rakennushistoriallisesti arvokkaat kohteet, luettelo
Liite 4 Luontoselvitys 2010
Liite 4-1 Luontoselvityksen täydennys 2016
Liite 4-2 arvio kaavan vaikutuksista Natura 2000-suojelualueisiin
Liite 5 Muinaismuistot
Liite 5-1 kiinteiden muinaismuistojen selvitys 2016
Liite 6 muistio työneuvottelusta Biskopsön sisävesien rakennusoikeuteen liittyen
Liite 7 mitoitustaulukko, Biskopsön sisävesien osalta
Liite 8 muutettava rantaosayleiskaava (Dragsfjärdin itäinen saar. 1998 Voimassa olevat kaavat sivulta)
Liite 9 kiinteistötaulukko
Liite 10 luonnonsuojelualueet
Liite 11 OAS
Liite 12 vastine luonnos
Liite 13 vastine ehdotus
Liite 14 ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelun muistio
Liite 15 II ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelun muistio
Liite 16 vastine ehdotus II
Liite 17 työneuvottelu Lökholmenin saaren rakennuspaikoista, muistio
Liite 18 työneuvottelu Furuholmenin saaren rakennuspaikoista, muistio
Liite 19 Furuholmenin saaren maastokäynnin muistio ja luontotyypit
Dragsfjärdin itäisen saariston rantaosayleiskaavan muutos

Hyväksyminen:

Kunnanvaltuusto 28.5.2018 §19
Kunnanhallitus 25.4.2018 §41
Tekninen lautakunta 24.4.2018 §41

Ehdotus II nähtävillä: 13.4.–14.5.2017

Ehdotus nähtävillä: 17.12.2015–12.2.2016

Luonnos nähtävillä: 26.6.–30.9.2014

Luonnos nähtävillä: 1.9.–1.10.2011

Kaavoituspäätös: 15.12.2005

Dragsfjärdin läntisen saariston rantaosayleiskaavan muutos

Kaavoituspäätös: 18.12.2018 § 120

Kemiön rantayleiskaavamuutos koskien kiinteistöjä 322-405-1-100, 322-405-1-114-M601 ja 322-453-7-6

Hyväksyminen:
Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus
Tekninen lautakunta

Ehdotus nähtävillä: 30.8.-30.9.2018             Kuulutus
Kaavaehdotus
Selostus

Luonnos nähtävillä: 21.6 - 5.7.2018               Kuulutus
Kaavaluonnos
Kaavaselostus

Kaavoituspäätös: 5.6.2018 §55

Dragsfjärdin läntisen saariston rantaosayleiskaavamuutos koskien kiinteistöä 322-519-1-67

Hyväksyminen:

Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus
Tekninen lautakunta

Ehdotus nähtävillä: 30.8.-30.9.2018                Kuulutus
Kaavaehdotus
Selostus

Luonnos nähtävillä: 21.6 - 5.7.2018               Kuulutus
Kaavaluonnos
Kaavaselostus

Kaavoituspäätös: 5.6.2018 §55

Kemiön rantayleiskaavan muutos koskien kiinteistöjä 322-473-1-5, 322-473-1-6 ja 322-473-1-45

Hyväksyminen: 
Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus
Tekninen lautakunta

Ehdotus nähtävillä: 4.1.-3.2.2019                 Kuulutus

Luonnos nähtävillä: 1.11.-15.11.2018       Kuulutus
Kaavaehdotus
Kaavaselostus

Kaavoituspäätös: 24.10.2018 § 92Västanfjärdin rantayleiskaavan muutos koskien kiinteistöjä 322-526-1-107, 322-538-1-146, 322-526-1-117 ja 322-526-1-116.

Hyväksyminen:
Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus
Tekninen lautakunta

Ehdotus nähtävillä:

Luonnos nähtävillä: 29.11.-30.12.2018                      Kuulutus

Kaavoituspäätös: 20.11.2018 § 105