Nordanå–Lövbölen tuulipuiston osayleiskaava

Valitus, Turun hallinto-oikeus

Hyväksyminen:
Kunnanvaltuusto 9.12.2014 § 57
Kunnanhallitus 26.11.2014 § 150
Tekninen lautakunta 24.11.2014 § 201

Ehdotus II nähtävillä: 2.10.–3.11.2014

Ehdotus nähtävillä: 26.6.–29.8.2014

Luonnos nähtävillä: 8.11.–7.12.2012

Vireille tulo: 9.6.2011

Kaavoituspäätös: 22.3.2011


Gräsbölen tuulipuiston osayleiskaava

Tekninen lautakunta on 12.12.2017 §134 päättänyt lopettaa kaavoitus.

Kaava palautettu teknisen lautakunnan käsiteltäväksi

Hyväksyminen:
Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus 23.9.2014 § 112
Tekninen lautakunta 25.8.2014 § 137

Ehdotus III nähtävillä: 8.5.–8.6.2014

Ehdotus II nähtävillä: 10.10.–13.11.2013

Ehdotus nähtävillä: 7.3.–18.4.2013

Luonnos nähtävillä: 21.6.–3.8.2012

Vireille tulo: 9.6.2011

Kaavoituspäätös: 22.3.2011