Havainnekuva
Havainnekuva käytetty Taalintehtaan sataman asemakaavoituksen yhteydessä.