Jätehuoltolautakunta

Kunnan jätehuollon viranomaistehtäviä hoitaa Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta.

Lautakunnan valmistelevana ja toimeenpanevana tahona toimii Turun kaupungin ympäristötoimi. Esittelijänä lautakunnan kokouksissa toimii ympäristönsuojelujohtaja. Lautakunnalla on kaksi jätehuoltoasiamiehen virkaa sekä yksi toimihenkilö. Toimipiste sijaitsee Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimistossa, osoitteessa Puolalankatu 5 (2. kerros), Turku.

Lautakunta laatii alueelleen jätehuoltomääräykset, antaa jätelakiin ja jätehuoltomääräyksiin perustuvia yleisiä määräyksiä, hyväksyy kotitalouksien jätehuoltotaksan ja maksut sekä antaa jätehuoltoon liittyviä lausuntoja muille viranomaisille. Lautakunta valvoo päätöstensä noudattamista ja jätehuollon toimivuutta. Jätehuoltomaksuja koskevat muistutukset osoitetaan jätehuoltolautakunnalle.