Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen taajamien rajaus

Kemiönsaaren kunnan tekninen lautakunta on 18.12.2018 päättänyt taajamien rajauksesta vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. Karttaliitteet asetetaan päätöksen mukaisesti yleisesti nähtäville 30 päivän ajaksi.

Vesihuoltolain päivitys tulee voimaan 1.1.2019 alkaen. Tämä merkitsee sitä, että taajamissa sijaitsevia ja taajamien ulkopuolella sijaitsevia kiinteistöjä koskevat jatkossa eri määräykset liittymisvelvollisuudesta.

Vuodenvaihteesta lähtien taajaman ulkopuolella sijaitseva kiinteistö ei ole enää liittymisvelvollinen. Tämä koskee kuitenkin vain kiinteistöjä, joiden vesi- ja viemärijärjestelmä on rakennettu ennen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen rajauksen hyväksymistä vuonna 2011. Taajamien rajauksiin nyt tehdyt täsmennykset eivät muuta toiminta-alueen rajausta.

Liitteet: