Jätevedenkäsittely

Jätevesijärjestelmää ei tarvitse uusia jos:

-Kiinteistön rakennuslupa on myönnetty vuonna 2004 tai sen jälkeen.
-Kiinteistö liitetään jätevesiverkostoon.
-Kiinteistöllä on jo hyväksytty vaatimukset täyttävä jätevesijärjestelmä.
-On vakituisesti asuva kiinteistönhaltija ja on syntynyt ennen 9.3.1943.
-Kiinteistössä ei ole juoksevaa vettä ja vesikäymälää, vaan ainoastaan ulkokäymälä tai käymälä joka ei tuota jätevettä (esim. kompostoiva käymälä).

Seuraavat asiat koskevat heitä joiden pitää uusia jätevesijärjestelmänsä:

  • Rakennus sijaitsee enintään 100 metriä vesistöstä/merestä tai  vedenhankinnan pohjavesialueella
Kartta jossa vaaleanpunainen alue edustaa suuntaa antavasti 100 metrin etäisyyttä vesistöstä/merestä. Karttapalvelussa näkyy myös luokitellut pohjavesialueet (violetti täyttöväri).

-Jätevesijärjestelmän on täytettävä voimassaolevat vaatimukset ja olla uusittu viimeistään 31.10.2019.
-Vaatimuksista on mahdollisuus poiketa jos jätevesien määrä on huomattavan pieni tai kustannukset ovat kohtuuttoman suuret kiinteistön omistajalle. Lupaa poiketa vaatimuksista voi hakea kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta 31.10.2019 jälkeen.

  • Rakennus sijaitsee yli 100 metriä vesistöstä/merestä eikä se sijaitse vedenhankinnan pohjavesialueella

- Jätevesijärjestelmä on korjattava tai uusittava kun rakennetaan vesikäymälä tai korjataan vesi- ja viemärilaitteistoja sekä tehdään rakennuslupaa edellyttäviä korjaus- ja muutostöitä.
-Puhdistusvaatimuksista ei ole mahdollista poiketa.

Jätevedenkäsittelyä koskeva lomake, joka tarvitaan toimenpideluvan tai rakennusluvan liitteeksi

Mahdollisiin kysymyksiin koskien jätevedenkäsittelyä vastaa kunnan ympäristötarkastaja

Velvollisuus liittyä Vesihuoltolaitoksen vesi- ja jätevesijohtoon

Vesihuoltolain mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesi- ja jätevesijohtoon. Vesihuoltolain mukaan voi erityisissä tapauksissa anoa vapautusta liittymisvelvollisuudesta kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta.
Mahdollisiin kysymyksiin koskien jätevedenkäsittelyä vastaa kunnan ympäristötarkastaja.

Kemiönsaaren kunnan suuntaviivat yksittäisten kiinteistöjen vapautukseen vesijohdon liittämisvelvollisuudesta vesihuoltolaitokseen

Kemiönsaaren kunnan suuntaviivat yksittäisten kiinteistöjen vapautukseen viemärijohdon liittämisvelvollisuudesta vesihuoltolaitokseen