Kuulutukset

4.1.2019 6.00

Kaavoja nähtävillä

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 18.12.2018 tehnyt seuraavat päätökset.

Asettaa Dragsfjärdin kirkonkylän asemakaavaehdotuksen koskien kortteleita 338, 339, 340 ja VP-aluetta nähtäville 4.1.-3.2.2019 välisenä aikana.

Panna vireille Dragsfjärdin läntisen saariston rantaosayleiskaavamuutoksen.

Asettaa Kemiön rantaosayleiskaavan muutosehdotuksen koskien kiinteistöjä 322-473-1-5, 322-473-1-6 ja 322-473-1-45 nähtäville 4.1.-3.2.2019 välisenä aikana.

Asettaa ehdotus vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen rajauksesta nähtäville 4.1.-3.2.2019 välisenä aikana.

Kaavat ja kartat ovat nähtävillä Kemiön kunnantoimistossa, tekninen toimisto ja kunnan nettisivuilla www.kimitoon.fi. Mahdolliset kirjalliset mielipiteet ja muistutukset tulee osoittaa nähtävilläolon aikana Kemiönsaaren tekniselle lautakunnalle, PL 22, 25701 Kemiö tai sähköpostitse osoitteella plan@kimitoon.fi.

Kemiönsaari 28.12.2018
Tekninen lautakunta

Linkki kuulutuslistaan


Palaa otsikoihin