Kemiönsaaren kunnan apurahat pro gradu -tutkielmia, kandidaatintöitä ja lopputöitä varten

Apurahat on tarkoitettu sellaisten pro gradu -tutkielmien, kandidaatintöiden ja ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden tekemiseen, jotka tukevat Kemiönsaaren strategisia tavoitteita tai käsittelevät ennalta määriteltyjä tai painotettuja aihealueita.