Neuvonta & oikeusapu

Edunvalvonta

Yleiset edunvalvojat palvelevat henkilöitä, jotka eivät sairautensa (esim. dementia, mielenterveysongelmat tai kehitysvammaisuus) vuoksi kykene itse valvomaan omaa etuaan ja tarvitsevat siksi edunvalvojaa hoitamaan taloudellisia ja tarvittaessa myös henkilökohtaisia asioitaan.

Holhoustoimen edunvalvontapalveluita hoitavat valtion oikeusaputoimistot.


Lisätietoja:


Kuluttajaneuvonta

Valtio vastaa kuluttajaneuvonnan järjestämisestä ja se hoidetaan keskitetysti kuluttajaviraston toimesta. Kuluttajaoikeusneuvojien toimipaikat sijaitsevat maistraateissa.

Kuluttajaneuvojat tavoitat puhelimitse numerosta:

  • 029 553 6901 (suomenkielinen palvelu)
  • 029 553 6902 (ruotsinkielinen palvelu)

Kuluttajaviraston kotisivuilta löydät tietoja ja ohjeita liittyen kaupankäynnin ongelmiin. Sieltä saat tietoa myös virheen hyvityksestä, sopimuksista ja maksamisesta sekä ajankohtaisista asioista.


Talous- ja velkaneuvonta

Talous- ja velkaneuvonta on lakisääteinen palvelu. Neuvonta on asiakkaille maksutonta. Kemiönsaaresta vastaavan velkaneuvojan toimipiste sijaitsee Turussa.

Velkaneuvoja:

  • auttaa kartoittamaan asiakkaan tilanteen
  • kertoo erilaisista tukipalveluista ja velkasovittelusta
  • avustaa velkojien kanssa käytävissä neuvotteluissa
  • auttaa laatimaan maksusuunnitelman
  • auttaa laatimaan hakemuksen velkajärjestelystä tuomioistuimelle sekä laatimaan ja tarkastamaan maksusuunnitelman.


Osoite:

Talous- ja velkaneuvonta
Linnankatu 14
20100 Turku

Puh. 029 566 0430
S-posti: varsinais-suomi.velkaneuvonta(at)oikeus.fi
www.talousjavelkaneuvonta.fi


Sovittelu

Rikos- ja riita-asioiden sovittelu on lakiin (1015/2005) perustuvaa, vapaaehtoista, luottamuksellista ja maksutonta palvelua, jossa rikoksen tai riidan osapuolet voivat kohdata toisensa turvallisesti ja tasavertaisesti sekä vaikuttaa itse oman asiansa ratkaisuun. Sovittelussa voidaan käsitellä rikoksen tai riidan aiheuttamia haittoja ja sopia toimenpiteistä niiden hyvittämiseksi. Aloitteen sovittelusta voi tehdä muun muassa poliisi, syyttäjä, muu viranomainen, asian osapuolet, edunvalvoja ja myös alaikäisen osapuolen huoltaja.Varsinais-Suomen sovittelutoimisto
PL 364
20101 Turku
Käyntiosoite:
Puistokatu 2
Käynti sisäpihalta.
Puhelin: 0449072448
sähköposti: sovittelu@turku.fi
www: turku.fi/sovittelu

Sivutoimipisteet löytyvät Salosta, Loimaalta ja Uudestakaupungista. Tapaamiset siellä vain sovitusti.