oppohoppa

Projektit

Kemiönsaaren kunta osallistuu EU-hankkeisiin, joiden lähtökohtana on alueen kehityksen tukeminen, kuten asukkaiden elämänlaadun parantaminen, kestävien ratkaisujen kehittäminen tai elinikäisen oppimisen ja innovaatiotoiminnan tukeminen. Hankkeiden sisältö vaihtelee aina elinkeinoelämän ja matkailun kehittämisestä uusien sosiaali- ja terveydenhuollon menetelmien laadintaan, koulujen välisen tiedonvaihdon tukemiseen ja infrastruktuurin parantamiseen.

EU:lla on runsaasti eri rahastoja ja ohjelmia, jotka myöntävät rahoitusta kehittämis- ja tiedonvaihtohankkeisiin. Rakennerahastojen tavoitteena on tasoittaa EU-alueiden taloudellisia ja sosiaalisia eroja. Kaikilla jäsenmailla on mahdollisuus hakea kyseisiä avustuksia. Käynnissä oleva rakennerahastokausi 2014–2020 mahdollistaa ulkoisen hankerahoituksen hakemisen seudun kehittämistoimenpiteisiin. Useimmat hankkeet toteutetaan yhteistyössä muiden organisaatioiden, kuntien, alueiden tai jäsenmaiden kanssa.

Kehitysosasto auttaa mielellään hankkeisiin liittyvissä kysymyksissä ja ohjauksessa. Yhdistyksillä ja yrityksillä on mahdollisuus saada taloudellista tukea hankeideoidensa kehittämisessä konkreettisiksi toimiksi esimerkiksi Leaderin kautta.

Lisätietoa kunnan hanketoiminnasta antaa projektikoordinaattori Sven Ivars, puh. 040 1488 5527 tai sven.ivars@kimitoon.fi.

Alla on kerrottu vuonna 2018 käynnissä olevista EU-hankkeista Kemiönsaaren kunnassa:


KulTa - Kuluttajat ruokatalouden keskiössä

KulTa -hanke parantaa varsinaissuomalaisten elintarvikealan mikro- ja pk-yritysten kilpailukykyä välittämällä uusinta tietoa infotilaisuuksien ja viestinnän avulla, sekä mahdollistamalla aktiivisesti yritysten välisiä kumppanuusverkostoja, demonstraatioita ja järjestämällä ammattilaisten opintomatkoja. 

Hanke kehittää yhteistyössä Sagalund-säätiön kanssa prosessin, joka muuttaa perinteisen maatilan innovatiiviseksi osuuskunnaksi, perustuen luomutuotantoon ja jakamistalouden periaatteiden hyödyntämiseen.

Turun Yliopiston Brahea-keskus toimii hankkeen koordinaattorina ja osatoteuttajia ovat  Kemiönsaaren kunta, Paraisten kaupunki, Ukipolis Oy, Yrityssalo Oy sekä Novida ammattiopisto ja lukio.

Hankeaika: 1.4.2018-31.12.2020.
Rahoittaja: Varsinais-Suomen ELY-keskus maaseutuohjelman varoin
Kokonaisbudjetti: 115 254 euroa,  josta Kemiönsaaren kunnan osuus on 11 525 euroa

Lisätietoja:

Some:

Yhteystiedot:

Jonas Bergström
Hankevastaava KulTa- Kemiönsaari
jonas.bergstrom(at)kimitoon.fi
Puh. +358 (0)40 587 45 05

Stella Törnroth
Hankevastaava KulTa- Kemiönsaari
stella.tornroth(at)kimitoon.fi
Puh. +358 (0)40 663 24 04

footer_logot


Coastal Bootcamp

Coastal Bootcamp on matkailunkehittämishanke, jota rahoittaa Euroopan maatalouden kehittämisen maatalousrahasto. Hankeen tavoitteena on tukea pienten yritysten kehitystä sekä lisätä elämyspotentiaalia, kestävää kehitystä sekä digitalisaatiota alueella. Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Kemiönsaaren kunta, Salon kaupunki, Paraisten kaupunki sekä Metsähallitus.

Tavoitteet:

  • Koordinoida matkailun digitalisoinnin kehitystä sekä järjestää koulutuksia, työpajoja sekä tuottaa yrityksille tietoa aiheen tiimoilta
  • Stimuloida matkailutuotteiden kehitystä verkostoitumisen, opintomatkojen sekä yhteistyötapaamisten avulla
  • Kehittää uusia sekä olemassaolevia luonto-, elämys- sekä teemareittejä eri kohderyhmille yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa
  • Koordinoida reittien digitalisoinnin sekä mobiiliopastusten kehitystä

Hanke alkaa syksyllä 2018 ja jatkuu 31.8.2021 saakka. Hankkeeseen palkataan hankevastaavaa (50%) ja reittien kehittäjäa (50%).

Budjetti: 170 700 euroa, tuki 80%.

Kemiönsaaren kunnan yhteyshenkilö:

Benjamin Donner, matkailupäällikkö, puh 040 662 3833
etunimi.sukunimi@kimitoon.fi


FamilyPorts

Kemiönsaaren kunta osallistuu osatoteuttajana rajat ylittävään Central Baltic -hankkeeseen ”Green and Family-friendly Archipelago Ports” (FamilyPorts). Tavoitteena on palvelujen parantaminen neljässä vierassatamassa Turunmaalla (Nauvo ja Taalintehdas) ja Gotlannissa (Ronehamn ja Lickershamn).

Hankkeen puitteissa kaikkiin neljään satamaan rakennetaan perheystävälliset palvelutoiminnot. Satamat panostavat myös ympäristöystävälliseen tekniikkaan, ja niille laaditaan yhteistä markkinointimateriaalia.

Hankkeen hallinnoija on Paraisten kaupunki, ja muut yhteistyökumppanit ovat Region Gotland ja Lickershamns Fiskareförening.

Hankeaika: 1.7.2016–31.3.2019
Kokonaisbudjetti: Noin 1,05 miljoonaa euroa, josta Kemiönsaaren kunnan osuus on 234 300 euroa.
Rahoittaja: Central Baltic

Central baltic logo
Central baltic EU logo

Kemiönsaaren kunnan yhteyshenkilö:
Projektikoordinaattori Sven Ivars
Puh. 040 488 5527


Taalintehtaan polut

Leader-projekti Taalintehtaan polut tulee kehittämään uutta konseptia luonto- ja kulttuuripoluille Taalintehtaalla, joka hyödyntää erityisesti digimateriaaleja.Tarkoitus on nostaa alueen profiilia ja luoda palveluita, jotka hyödyttävät asukkaita, matkailijoita ja elinkeinoa.


Polkujen materiaalit tulevat ruotsiksi, suomeksi ja englanniksi, paitsi lasten luontopolku, joka tulee ruotsiksi ja suomeksi. Polut ovat keskenään erilaisia ja niillä on eri kohderyhmät.

1. Luontopolku Dammen. Materiaalia kehitetään ja reitti tulee digitaalisena. Suunnitelmissa on tehdä myös fyysiset luontopolkutaulut kuvineen.

2. Lasten luontopolku. Reitti seuraa Dammenin luontopolkua. Lainattava reppu, jossa on tarvittavat tutkimusvälin luontopolun kiertämiseen. Reitti sopii lapsiperheille, mutta myös päiväkoti- ja kouluryhmille (1-2 lk).

3. Kulttuuripolku. Kertoo Taalintehtaan historiasta, rakennusten nimistä ja taiteesta. Digitaalinen reitti, mutta myös infotauluja suunnitellaan.

4. Koko perheen puuhapolku. Toteutus täysin mobiilireittinä, joka johdattaa erilaisten aktiviteettien pariin, esim. Frisbeegolf ja uimaranta.

5. Hyvinvointipolku. Reitti seuraa Senatsbergetin reittiä. Noin 10 luontopolkutaulua, jotka kertovat luonnon hyvinvointivaikutuksista ja sisältävät erilaisia tehtäviä. Tulee myös sähköisenä reittinä.

Sanna-Mari Kunttu toimii projektinvetäjänä 50 % työajalla 20.8.2018 – 31.7.2019.

Yhteystiedot:

Sanna-Mari Kunttu, Projektivastaava
Puh. +358 40 660 9032
etunimi.sukunimi@kimitoon.fi