Henkilötietoselosteet

Sivistys

Päivähoito

Ympäristö ja tekniikka

Peruspalvelu

Hallinto

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy henkilötietoihinsa ja pyytää häntä koskevien tietojen oikaisemista, poistamista tai niiden käsittelyn rajoittamista.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa.

Mikäli rekisteröity on tyytymätön henkilötietojensa käsittelyyn, hänellä on oikeus valittaa asiasta valvontaviranomaiselle.

Pyrimme vastaamaan kyselyihin ilman viivytystä kohtuullisen ajan kuluessa, viimeistään kuukauden sisällä kyselyn saapumisesta. Jos kestää pidempään ilmoitamme siitä teille erikseen.

Lisätietoja osoitteesta tietosuoja@kimitoon.fi

Pyynnöt henkilötiedosta tehdään oheisella lomakkeella. Lomakkeen voi lähettää joko sähköisessä muodossa osoitteeseen tietosuoja@kimitoon.fi tai postitse osoitteeseen Tietosuojavastaava, Kemiön kunnantoimisto, Vretantie 19, 27500 Kemiö.