Kunnan organisaatio

Politiikka

Kunnan päätöksentekoprosesseja ohjaavat muun muassa kunnan strategia, hallintosääntö, konserniohje sekä erilaiset ohjelmat.

Strategia – henkilöstölle ja luottamushenkilöille

Kunnan strategiassa 2017–2021 on määritelty Kemiönsaaren tulevan kehityksen ja tulevaisuuden suuntaviivat.

Strategia on osa henkilöstön ja luottamushenkilöiden päivittäistä työtä.


Hallintosääntö – viranhaltijoille ja luottamushenkilöille

Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko- ja hallintomenettelystä, kuten esimerkiksi toimielinten ja viranhaltijoiden toimivallasta.

Valtuusto hyväksyi voimassa olevan hallintosäännön 4.9.2017.


Konserniohje

Konserniohje koskee Kemiönsaaren kuntaa ja sen tytäryhteisöjä.

Konserniohjeen tavoitteena on muodostaa yhteinen näkemys sekä tukea Kemiönsaaren kuntakonsernin yhteisten päämäärien saavuttamista. Konserniohjeella pyritään yhteisöjen ohjauksen yhtenäistämiseen, toiminnan läpinäkyvyyden lisäämiseen, kunnan yhteisöistä saaman tiedon laadun parantamiseen ja tiedonkulun tehostamiseen.


Talousarvio ja tilinpäätös

Aiempien vuosien talousarviot ja tilinpäätökset saat pyytämällä hallintoosastolta.


Hyvinvointikertomus

2017-2021