Peruspalvelulautakunta

Peruspalvelulautakunta huolehtii kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon strategisesta johtamisesta sekä erikoissairaanhoidosta. Peruspalvelulautakunnan tulee, oman toimivaltansa puitteissa ja sen lisäksi, mitä sosiaali- ja terveydenhuoltolainsäädännössä ja muissa määräyksissä on määrätty, toimia fyysisesti, henkisesti ja sosiaalisesti turvallisen ympäristön edistämiseksi kunnassa.

2017-2021

Jäsenet   Varajäsenet  
Niklas Guseff, puheenjohtaja r. Johanna Wikgren-Roelofs r.
Mikael Hellbom, varapuheenjohtaja sd. Per Dannström sd.
Patrik Örtendahl r. Carita Backas r.
Birgitta Holmström r. Cay Blomberg r.
Malin Lindholm vyt. Leif Lindgren vyt.
Sven-Erik Kinos vyt.
Elina Lücke vyt.
Ghita Edmark r.
Anders Nordell r.
Jonna Lappalainen kesk.
Jouko Willberg kesk.
Esko Antikainen vas.
Heidi Okker vihr.