Ulkosaariston neuvottelukunta

Kemiönsaaren kunnalla ja Paraisten kaupungilla on vuodesta 2009 lähtien ollut yhteinen ulkosaariston neuvottelukunta. Neuvottelukunnassa on kuusi jäsentä, joista neljä on Paraisten kaupungin ja kaksi Kemiönsaaren kunnan valitsemia.

Ulkosaariston neuvottelukunnan tehtävänä on:

  • seurata infrastruktuuria eli yhteysalusliikennettä, tele- ja tietoliikenneyhteyksiä, väyliä ja laitureita, postin kulkua jne. koskevia kysymyksiä ja tehdä niitä koskevia aloitteita
  • käsitellä ulkosaariston ympäristö- ja elinkeinoasioihin, väestön kehitykseen, asumiseen ja viihtyvyyteen liittyviä kysymyksiä
  • seurata saaristoa koskevaa lainsäädäntöä
  • ylläpitää kontakteja saariston kannalta tärkeitä asioita hoitaviin viranomaisiin,
  • hoitaa muita ulkosaaristolle tärkeitä kysymyksiä.

Neuvottelukunnan puheenjohtajuus ja varapuheenjohtajuus vuorottelevat kuntien kesken. Myös neuvottelukunnan sihteerin tehtävät vuorottelevat vastaavasti.

Neuvottelukunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja toimivat samalla kuntien edustajina Saaristomeren biosfäärialueen ohjausryhmässä.

Kokoonpano 2017-21

Kemiönsaari

 

Varsinaiset jäsenet

Varajäsenet

Daniel Wilson

Wilhelm Liljeqvist

Jenny Örnell-Backman

Birgitta Holmström

Parainen

 

Jan-Erik Karlsson

Tove Mattsson

Laura Järvinen

Tore Johansson

Lilian Lundell

Birgitta Rosenberg

Tiina Johansson

Erica Helin


Ulkosaariston neuvottelukunnan kokouksiin osallistuvat myös matkailupäällikkö Benjamin Donner, Kemiönsaaren kunta, sekä hankekoordinaattori Katja Bonnevier, Saaristomeren biosfäärialue. Lisäksi kokouksiin kutsutaan tarvittaessa eri viranomaisia edustavia asiantuntijoita.