Aamu- ja iltapäivätoiminta

Aamu- ja iltapäivätoiminta tarjoaa lapselle turvallisen ympäristön ennen koulupäivää ja koulupäivän jälkeen. Toiminta on tarkoitettu ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille (sekä luokkien 3–9 oppilaille pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville).

Iltapäivätoimintaa on tarjolla koulupäivinä klo 7–17. Toiminnasta maksetaan kiinteä kuukausimaksu, joka perustuu sovittujen päivien lukumäärään. Jos päivien määrä kuukaudessa on yli 10, hoitomaksu on 80 euroa, ja jos hoitopäiviä on enintään 10, hoitomaksu on 40 euroa.

Aamu- ja iltapäivätoimintaa tarjoaa:

  • Västanfjärd, Sofian päiväkoti: 15 paikkaa
  • Taalintehdas, Dalsbruks skola: 30 paikkaa
  • Kemiö, Silva päiväkoti: 35 paikkaa

Oppilaille, joiden vanhemmat ovat kotona, aamu- ja iltapäivätoimintaa tarjotaan jos on vapaita paikkoja. Paikat jaetaan hakemusten tulojärjestyksen mukaan, jonotusperusteella. Päätöksen tekee päivähoidon johtaja.

Paikan hakeminen

Aamu- ja iltapäivätoiminnan paikkaa haetaan Wilman kautta.


Teknisten ongelmien esiintyessä hakemuksen voi tehdä myös lomakkeella (annetaan päivähoitotoimistoon).
Hakemuslomake
Hakemuslomake