Päivähoidon palveluseteli

Yleistä palvelusetelistä

Palveluseteli myönnetään yksityiselle ryhmäperhepäivähoidolle. Setelin arvo määräytyy perheen tulojen mukaan. Perheelle maksettavaksi jää palvelusetelin arvon ja palveluntuottajan perimän palvelun hinnan välinen erotus.

Myöntäessä palveluseteliä kunta ei tule sopimusosapuoleksi palvelusta sovittaessa, sillä kyseessä on kuluttajan asemassa olevan asiakkaan ja palveluntuottajan välinen sopimus.

Kuka voi hakea ja miten?

Palveluseteli voidaan myöntää Kemiönsaaren kunnan asukkaalle, joka olisi oikeutettu päivähoitopalveluihin kunnallisessa päivähoidossa. Palveluseteliä hakevan tulee olla kirjoilla Kemiönsaaren kunnassa.

Palveluseteliä tulee hakea neljä kuukautta ennen hoidon tarvetta. Seteliä haetaan samalla lomakkeella kuin kunnallista päivähoitopaikkaa sähköisesti. Hakemuksen voi myös jättää päivähoitotoimistoon: Arkadiantie 3, 25799 Kemiö.

Asiakkaalla ei ole oikeutta vaatia palveluseteliä, vaan kunta päättää sopivasta tavasta järjestää asiakkaan tarvitsemaa palvelua.

Kemiönsaaren kunta myöntää palvelusetelin ryhmäperhepäiväkodille

Lillgården Oy, Pajbölentie 3, 25700 Kemiö

Puh. 044 240 7735

Asiakas, jolle on myönnetty palveluseteli, ei voi saada kotihoidon tukea, yksityisen hoidon tukea eikä kunnallista päivähoitoa. Palvelusetelipalvelu ei mahdollista omavastuuosuuden hakemista toimeentulotukena.

Palvelusetelin arvo

Päivähoidon palvelusetelin arvo määräytyy perheen tulojen mukaan. Perheelle maksettava palvelusetelin arvo on euromäärä, joka saadaan, kun palvelusetelin enimmäisarvosta vähennetään euromäärä, joka määräytyy perheen tulojen mukaan, jos lapsi olisi kunnallisessa päivähoidossa. Kunnallisessa päivähoidossa käytettävä sisaralennus koskee myös palveluseteliä. Palvelusetelin enimmäisarvo on riippuvainen lapsen iästä ja hoidon tarpeesta.

Kysymyksiin vastaa Mary-Anne Fröberg, päivähoidon johtaja, Arkadiantie 3, 25700 Kemiö

mary-anne.froberg@kimitoon.fi, puh. 02 4260 203