Yhdistysakuutti

Hanke pidettiin 2016-2017.

Yhdistysakuutti-projektin tavoitteena on kehittää yhdistystyön laatua ja yhteistyötä Kemiönsaarella.

Projektin puitteissa on kehitetty mm. yhdistystyökaluja Kemiönsaaren yhdistyksille sekä nostettu esiin yhdistysten tärkeää yhteiskunnallista roolia.Kyläsuunnitelmat

Yhdistysakuutti on tarjonnut kyläyhdistyksille mahdollisuutta kyläsuunnitelmien laadintaan.

Yhdistysakuutti on työstänyt mallin ja menetelmän, joiden avulla Kemiönsaaren kylät voivat laatia omat kyläkohtaiset kyläsuunnitelmansa.

Kyläsuunnitelmien tarkoituksena on helpottaa erityisesti kyläyhdistysten kylien hyväksi tekemää työtä ja kannustaa paikkakunnan eri organisaatioita ja sektoreita yhteistyöhön. Toimintasuunnitelmissa kuvataan konkreettisia ja toteuttamiskelpoisia toimenpiteitä, jotka voi tehdä paikallisyhteisön hyväksi.

Toimintasuunnitelman laadintaprosessiin sisältyi tapaamisia ja workshopeja kyläyhdistysten hallitusten kanssa, avoimia asukastapaamisia ja lisäksi asukkaille, vapaa-ajan asukkaille ja muille kiinnostuneille suunnattu kysely.

Varsinainen toimintasuunnitelma on esitetty taulukon muodossa, jotta se olisi mahdollisimman selkeä. Se tulee päivittää ja käydä läpi vähintään kerran vuodessa.

Työmenetelmä lyhyesti kuvattuna:

  • Yhdistysten hallitusten tapaamiset
  • SWOT-analyysi
  • Teemojen ehdottaminen SWOT-analyysin pohjalta
  • Avoin kyläkokous
  • Kyselylomake
  • Kyläsuunnitelman laatiminen seuraavien otsikoiden pohjalta: toteutettavissa olevat projektit, nykytilanne, projektin tavoite ja teema, toimenpiteet, aikataulu, vastuuhenkilö/-organisaatio.

Kylätoimisuunnitelmia

Taalintehtaan kylätoimisuunnitelma