Sivukartta

Etusivu
Lapset & koulutus
Päiväkodit & esikoulut
Perhepäivähoito
Palveluseteli
Erityispäivähoito
eVarhaiskasvatus
Maksut
Koulut
Aamu- ja iltapäivätoiminta
Wilma
Lukio
Oppilashuolto
Koulukuljetukset
Ruoka & siivous
Asuminen & ympäristö
Asuminen & tontit
Myytävät tontit
Dahlby - Aurinkoranta
Dahlby - Hiekkaharju
Tontti 33, Hörnet
Norrbacka
Niittykumpu ja Turuntie
Kirkkomäki
Kulla
Läntinen Lemonsilta
Pohjoinen Lemonsilta
Rivitalo-, kerrostalo- ja liiketontit
Teollisuustontit
Myytävät asunnot & kiinteistöt
Västanfjärdin entinen kunnantoimisto
Möllerin mökki
Pjånkis
Asunnot
Vuokra-asunnot
ARA
Kaavoitus
Voimassa olevat kaavat
Ranta-asemakaavat
Asemakaavat
Osayleiskaavat
Ranta-osayleiskaavat
Ajankohtaiset kaavat
Yleiskaavat
Ranta-asemakaavat
Asemakaavat
Rantaosayleiskaavat
Kaavamuutoshakemus
Kulttuuriympäristö
Poikkeaminen ja suunnittelutarveratkaisut
Rakentaminen
Yhteystiedot rakennusvalvontaan
Katselmukset ja tarkastukset
Palvelut kiinteistönomistajille
Nuohooja
Jätehuolto
Lietteen keräys
Jätehuoltolautakunta
Kemiönsaaren Vesi
Vesimittarin lukema
Maksut
Yhteystiedot
Liittyminen
Kaukolämpö
Tiet & liikenne
Tieosuuskunnat
Linja-autot & yhteysalukset
Venepaikat
Vierassatamat
Sähköautojen latausasemat
Ympäristö
Jätevedenkäsittely
Ympäristönsuojelumääräykset
Yhteystiedot ympäristöhuoltoon
Toripaikat
Sosiaali- ja terveydenhuolto
Terveyspalvelut
Nettiajanvaraus
Lääkärinvastaanotto
Sairaanhoitajan vastaanotto
Suun ja hampaiden hoito
Laboratorio
Röntgen
Neuvola- & neuvontapalvelut
Diabetesvastaanotto
Fysioterapia & toimintaterapia
Apuvälinelainaus
Työterveyshuolto
Jonotusajat
Psykologi
Puheterapia
Terveyskeskussairaala
Potilasasiamies
Sosiaalipalvelut
Perhepalvelut
Lastensuojelu
Huoltajuus
Kuljetuspalvelu
Vammaispalvelut
Riippuvais- ja päihdehuolto
Toimeentulotuki
Sosiaaliasiamies
Työllistämispalvelut
Perheneuvonta
Pakolaisvastaanotto
Arvonlisäveroton yksityinen sosiaalipalvelu
Vanhuspalvelut
Päiväkeskustoiminta
Kotihoito
Omaishoidon tuki
Palveluasuminen & vanhainkoti
Hoitopaikan hakemus
Hoitokoordinaattori
Vastuutyöntekijä
Odotusajat
Vanhus- ja vammaisneuvosto
Palveluseteli
Tietoa asiakkaille ja omaisille
Yksityisille tuottajille
Hyväksytyt palvelusetelituottajat
Muisti- ja seniorineuvonta
Peruspalveluosaston hallinto
Terveystarkastaja
Eläinlääkäri
Löytöeläimet
Näe & koe
Urheilu & liikunta
Liikuntapaikat
Amospuisto
Taalintehtaan vapaa-ajanalue
Ruukinhalli
Talviliikuntapaikat
Muut liikuntapaikat
Uimarannat
Urheilu
Liikunta
Liikuntakerho
Aikuiset & seniorit
Saattajakortti
Liikuntaneuvonta
Kirjastot
Kulttuuri
Lastenkulttuuri
Seniorikulttuuri
Kulttuuritekijä
Kulttuuritalo Villa Lande
Varaukset
Festivaalit
Kulttuuriystävätoiminta
Taidetta kylässä
Kulttuuriavustukset
Elokuvat
Elokuvakerho Pony
Elokuvafestivaalit
Museot
Yhdistystoiminta
Yhdistystyökalut
Yhdistysakuutti
Matkailu
Nuoret
Nuorisotyö tiedottaa
Nuorisotilat
Osallistu & vaikuta
Nuorisotyöpaja
Etsivä nuorisotyö
Aikuisopisto
Avustukset
Axelpalkinto
Yrittäminen & työllisyys
Elinkeino- & yrityspalvelut
Ajankohtaiset hankinnat
Yritysneuvonta
Arvonlisäveroton yksityinen sosiaalipalvelu
Maatalousasiat
Elinkeinoelämään liittyvät hankkeet
Yritysrekisteri
Tontit & toimitilat
Kemiönsaaren elinkeinoelämä
Selvitykset & raportit
DIT-center
Työllisyys
Kemiönsaaren Rekrymessut
Kemiönsaaren kunta
Uutiset
Kuulutukset
Viranhaltijoiden päätökset
Talous
Palvelut & neuvonta
Ohjelmat
Projektit
Tietosuoja
Henkilötietoseloste
Neuvonta & oikeusapu
Turvallisuustietoa
Väestö- ja työllisyystilastot
Apurahat
Politiikka
Kokouskutsut & pöytäkirjat
Päätöksenteko
Valtuusto
Kunnanhallitus
Elinkeinolautakunta
Keskusvaalilautakunta
Kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunta
Peruspalvelulautakunta
Rakennus- ja ympäristövalvontalautakunta
Ruotsinkielinen koulujaosto
Saaristolautakunta
Ulkosaariston neuvottelukunta
Sivistyslautakunta
Suomenkielinen koulujaosto
Tarkastuslautakunta
Tekninen lautakunta
Vesihuoltolaitoksen johtokunta
Kunnan johtoryhmä
Kuntakonserni
Talousarvio & tilinpäätös
Perustietoa paikkakunnasta
Avoimet työpaikat
Kesätyö 2019
Lehdistö & media
E-palvelut & lomakkeet
Yhteystiedot
Osallistu & vaikuta