IMG_3374_SC

Sosiaalipalvelut

Sosiaalipalveluihin kuuluvat: 

  • perhepalvelut (auttaa ja tukee lapsiperheitä arjessa pärjäämisessä ja pulmatilanteissa)
  • perheneuvonta (auttaa ja neuvoo lasten kasvatukseen, parisuhteeseen, perhe-elämään, vanhempien jaksamiseen liittyvissä kysymyksissä)
  • lastensuojelu (auttaa lapsia joiden olosuhteet tai oma käytös uhkaavat vaarantaa heidän hyvinvointinsa tai terveytensä eivätkä muut perheille suunnatut palvelut riitä)
  • huoltajuusasiat (palveluun kuuluvat isyysasiat, elatusasiat, tapaamissopimukset, adoptioasiat)
  • kuljetuspalvelu (vammaispalvelulain tai sosiaalipalvelulain perusteella myönnettävät kuljetukset)
  • vammaispalvelut (palvelua kunnan peruspalveluiden lisäksi vastaamaan vamman tai pitkäaikaisen sairauden vuoksi aiheutuneita tarpeita, mm. kodin muutostyöt)
  • riippuvais- ja päihdehuolto (päihdetyö ja eri riippuvaisuuksien hoidon tukimuodot)
  • toimeentulotukiasiat (täydentävän ja ennaltaehkäisevän toimeentulotuen myöntää kunta, perustoimeentulotukea haetaan Kelalta)
  •  työllistämispalvelut (työllistämiseen, aktivointiin, kuntoutukseen, elämänhallintaan tähtäävää tukea)
  • pakolaisvastaanotto (kuntaan muuttaneiden pakolaisten kotouttaminen ja hyvinvointi)

Apua ja tukea elämään saa myös Kemiönsaaren Seurakunnalta.


Ajankohtaista

Apua ja tukea lapsille, nuorille, vanhemmille, isovanhemmille, perheille saa nyt myös Perhelinjan kautta. Perhelinjan asuntoauto on Kemiönsaarella täältä löytyvän aikataulun mukaisesti: https://vslj.fi/perhelinja/


Keräämme asiakaspalautetta palvelun kehittämiseksi

Palvelun ja laadun kehittämiseksi otamme mielellämme vastaan asiakaspalautetta. Toivomme vastaavanne aulassa sijaitsevan palautelaitteen kysymyksiin asioidessanne sosiaalitoimistossa . Palautteen antaminen tapahtuu nimettömänä. Palautteet käsitellään säännöllisin väliajoin toimistopalavereissa.