Arvonlisäveroton yksityinen sosiaalipalvelu

Olet oikeutettu arvonlisäverottomiin sosiaalipalveluihin, jos on todettu, että et pärjää arjessasi ilman apua. Ikääntyminen, sairaus, sairaudesta toipuminen tai vamma voivat olla syitä avun tarpeeseen. Tulotasosi tai mahdollinen omaisuus eivät vaikuta päätöksiin. Palvelut voivat olla esimerkiksi siivousta, ruokapalvelua ja erilaisia tukipalveluita kuten asioiden hoitoa.

Ota yhteyttä alla olevan listan yritykseen. Yritys tekee palvelusopimuksen kanssasi, jolloin yritys vastaa siitä, että arvonlisäverottomuusvaatimukest täyttyvät. Yrityksen täytyy myös tehdä palvelusuunnitelma kanssasi. Suunnitelmasta tulee ilmetä, minkälaisia palveluja tarvitset ja kuinka usein.

Kun nämä vaatimukset täyttyvät, yritys voi laskuttaa palveluista ilman arvolisäveroa. Veron osuus laskusta on melkein neljänneksen, joten säästö on varteenotettava. Lisäksi palvelu kelpaa kotitalousvähennyksenä veroilmoituksessa. Puolet palvelun hinnasta on vähennyskelpoista.

Hyväksytyt palveluyritykset Kemiönsaaren kunnalla:

  • -
Tietoa yrittäjille ja ilmoituslomake: