blommor_färdtjänst

Kuljetuspalvelu

Kuljetuspalvelua voidaan myöntää vammaispalvelulain tai sosiaalihuoltolain perusteella.

  • Vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua ja siihen liittyvää saattajapalvelua voi hakea vaikeavammainen henkilö, joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia kulkuvälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Lääkärintodistus vaaditaan palvelun myöntämiseksi.
  • Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua voi hakea henkilö jolla on normaaliin ikääntymiseen liittyvä sairaus tai vaiva ja joka täyttää Kemiönsaaren peruspalvelulautakunnan asettamat kriteerit. Kriteerit löytyvät hakemuksen liitteestä. 

Lomake

Kuljetuspalvelu hakemus

Yhteystiedot

Lisätietoja puhelinaikana ma-ke, pe 9.00-9.30 ja to 13.00-13.45 Daniela Järvistö sosiaaliohjaaja, puh. 02 4260 660