IMG_3390_SC

Lastensuojelu

Lastensuojelu on lapsille ja perheille suunnattu palvelu, jonka lähtökohtana on lapsen etu - turvallinen kasvuympäristö, kehitys ja hyvinvointi. Lastensuojelussa lapsia ja perheitä tuetaan eri tukimuodoin. Ongelmia pyritään selvittämään ja ratkomaan sekä aloittamaan riittävä tuki varhaisessa vaiheessa.

Jos lapsen hoidossa ja huolenpidossa on havaittavissa vakavia puutteita, on lastensuojeluilmoitus tehtävä täyttämällä lomake tai ottamalla yhteyttä lastensuojeluviranomaisiin. Jos tilanne on kiireellinen, lapsi on välittömässä vaarassa, on soitettava hätänumeroon 112. Lastensuojelulaissa säädetään ammattihenkilöstön ilmoitusvelvollisuudesta.

Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu sisältää:

  • lastensuojelutarpeen selvitys
  • lastensuojelun avohuollon tukitoimet
  • lapsen kiireellinen sijoitus
  • lapsen huostaanotto sekä siihen liittyvä sijaishuolto ja jälkihuolto.


Ehkäisevä lastensuojelu

Kunta järjestää lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ehkäiseviä lastensuojelullisia palveluita. Ehkäisevällä lastensuojelulla edistetään ja turvataan lapsen kasvua, kehitystä ja hyvinvointia sekä tuetaan vanhemmuutta esim. äitiys- ja lastenneuvolassa sekä muussa terveydenhuollossa, päivähoidossa, opetuksessa ja nuorisotyössä.


1 § Lain tarkoitus

Lain tarkoituksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Lähde: Lastensuojelulaki


hands-1797401_1920