Kuva 1 Marianne JokinenKuva 7 Marjut HaapanenKuva Gina Genberg


Pakolaisvastaanotto

Kemiönsaaren pakolaisvastaanotossa työskentelee kuntaan muuttaneiden oleskeluluvan saaneiden pakolaisten kanssa kokopäivätoiminen pakolaiskoordinaattori, joka

  • vastaa pakolaisten vastaanottamiseen liittyvistä käytännön järjestelyistä ja viranomaisasioista
  • antaa neuvontaa ja ohjaa kunnan muiden palveluiden piiriin
  • koordinoi pakolaisia koskevaa koulutus-, työllistymis- ja vapaaehtoistoimintaa

Pakolaisvastaanotto tekee laaja-alaista yhteistyötä eri kuntasektoreiden, palveluntuottajien, kansalaisjärjestöjen ja yksittäisten vapaaehtoisten kanssa, pyrkien takaamaan parhaat mahdolliset edellytykset uuteen kotimaahan, kotipaikkakuntaan ja yhteisöön kotoutumiselle, sekä edesauttamaan pakolaisten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja sopeutumista.

Pakolaisvastaanottoon liittyvissä kysymyksissä ystävälllisesti ole yhteydessä pakolaisohjaajaan, Ida Lundell puh. 040 620 8091


Ajankohtaista pakolaisvastaanotosta Kemiönsaarella

Oleskeluluvan saaneilla pakolaisilla on oikeus kolmen vuoden kotoutumisaikaan ja -suunnitelmaan, jonka tarkoituksena on tukea yhteiskunnallisia valmiuksia, kehittää kielitaitoa ja vahvistaa edellytyksiä osallistua työelämään. TE-toimisto järjestää aikuisille maahanmuuttajille kokopäiväistä kotoutumiskoulutusta, jota ohjaa suomenkielenopettaja ja koulunkäyntiavustaja. Pakolaisten ensisijainen kotoutumiskieli on suomi.

Kouluikäisistä lapsista osa on integroitu suomenkieliseen perusopetukseen Taalintehtaan kouluun ja Kemiönsaaren keskuskouluun, ja osa osallistuu valmistavaan perusopetukseen, jossa toimii opettaja sekä kouluavustaja.

Kemiönsaari on vastaanottanut syyrialaisia kiintiöpakolaisia vuosina 2016 ja 2017, kaksikymmentä henkilöä kumpana vuonna. Suomen Kylätoiminta R.y. on valinnut Taalintehtaan vuoden 2017 kotoutumisen pilottikyläksi.  Lue lisää tarinoita kotoutumisesta ja saaristolaiskylän elämästä.