IMG_3480_SC

Sosiaaliasiamies

Sosiaaliasiamiehen tehtävä on:

  • tiedottaa ja neuvoa sosiaalihuollon asiakaslain soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä (mm. asiakkaan asema ja oikeudet)
  • avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä, jos asiakas on tyytymätön saamaansa palveluun tai kohteluun
  • seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehittymistä kunnassa
  • työskennellä potilaan oikeuksien edistämiseksi