Hoitopaikan hakeminen


Päivätoiminta
  • päiväkäynti palvelukodissa, edestakainen kuljetus, ateria sekä päivän ohjelma
Kotihoito (haetaan puhelimitse)
  • asut kotona ja hoitaja käy luonasi
Tehostettu palveluasuminen
  • hoitohenkilökuntaa on paikalla vuorokauden ympäri

Vanhainkoti

  • ympärivuorokautista hoitoa vain lääkinnällisin perustein