Omaishoidon tuki (aikuiset)

Omaishoidon tukea maksetaan harkinnan mukaan lähiomaiselle, joka hoitaa runsaasti apua ja hoitoa tarvitsevaa omaistaan kotioloissa. Hakemus jätetään vanhustenhuollon päällikölle.