Palveluseteli

Palveluseteli tehostetussa palveluasumisessa

Palveluseteli on kunnan uusi tapa tarjota vanhustenhuoltopalveluja. Palvelusetelin käytöllä pyritään lisäämään asiakkaiden valinnanvapautta, monipuolistamaan palveluntuotantoa sekä edistämään kuntien ja yksityisten palvelujen tuottajien yhteistyötä. Palvelusetelin käyttöä ohjaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelilaki.

Kunta on päättänyt palvelusetelin käyttöönotosta ikäihmisten tehostetussa palveluasumisessa, palvelusetelin arvosta ja yksityisten palveluntuottajien kriteereistä. Kunta hyväksyy myös yksityiset palveluntuottajat. Yksityiset palveluntuottajat ovat huhtikuusta 2017 alkaen voineet hakeutua palveluntuottajiksi. Palvelusetelijärjestelmässä asiakas hankkii palvelun itse, kunnan etukäteen hyväksymältä yksityiseltä palveluntuottajalta.