Tietoa asiakkaille ja omaisille

Miten palvelusetelin saa?

Kunta arvioi asiakkaan palvelutarpeen, päättää palvelusetelin myöntämisestä ja sitoutuu maksamaan asiakkaan yksityiseltä palveluntuottajalta hankkimat palvelut kunnan määräämän palvelusetelin arvoon asti. Kunta ei voi periä asiakkaalta asiakasmaksua, mutta palveluntuottaja laskuttaa mahdollisen omavastuuosuuden asiakkaalta. Asiakas ei voi vaatia palveluseteliä, mutta hänellä on aina oikeus kieltäytyä siitä. Palvelusetelillä tuotetusta palvelusta ei voi saada kotitalousvähennystä. Palvelu on arvonlisäverotonta.

Yksityisen palveluntuottajan palvelun tason tulee täyttää lakien vaatimukset ja vastata vähintään samaa tasoa, jota edellytetään vastaavalta kunnalliselta palvelulta.

Palvelusetelin käyttöönotto on kunnille vapaaehtoista, eikä sillä voida korvata kunnallista palveluntuotantoa. Kunta säilyttää myös edelleen itsellään päätösvallan palvelutuotannon tavasta sekä asiakkaan palveluntarpeen arvioinnista. Esimerkkinä voi mainita, että asiakaalle jonka palveluntarve on laitoshoito, ei voida myöntää tehostetun palveluasumisen palveluseteliä.