Yksitysille tuottajille

Ennen kuin palvelutuottaja voi hakeutua palvelusetelituottajaksi, hänen tulee olla yksityisten sosiaalipalvelujen luvanvaraisessa rekisterissä.

Palveluntuottajaksi hyväksytään kaikki, jotka täyttävät sääntökirjassa ja hakemuslomakkeissa määritellyt kriteerit ja sitoutuvat ohjeisiin. Palvelusetelilaissa määriteltyjen (569/2009) edellytysten lisäksi keskeisiä ovat henkilöstöön ja palvelun sisältöön liittyvät vaatimukset. Lähtökohtana on, että palvelun tulee vastata kunnallista vastaavaa toimintaa.

beslutsprosessen_serviceproducenterna_liggande_fi_stor_font